Data: 10.07.2018,
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Forma prawna

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie :

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Dz. U. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486 )
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 )
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm. )
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 z późn. zm. )
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. )
- Uchwały Nr 12/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Przemyślu oraz Uchwały Nr 179/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Przemyślu.
- Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ZDM w Przemyślu podlega Prezydentowi Miasta Przemyśla, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu

640-722 70-460 exam 74-338 exam MB6-871 exam 200-101 exam 70-484 exam C2090-303 exam MB6-886 exam 70-410 exam 70-461 exam 70-462 exam 200-120 exam 70-488 exam MB2-703 exam 70-411 exam MB5-705 exam C_TADM51_731 test 70-346 test 70-486 test 70-347 test 70-480 test 70-483 test 70-412 test 70-463 test MB2-700 test 70-417 test C_TAW12_731 test 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 74-335 exams 350-018 exams C_TFIN52_66 exams HP0-J73 exams 70-687 exams ICBB exams 70-457 exams N10-005 exams 1Z0-061 exams 220-801 exams 70-465 exams C4090-958 exams MB6-700 exams 200-101 70-484 C2090-303 MB6-886 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 M70-301 dumps 70-489 dumps 220-802 dumps 700-501 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps M70-101 dumps 70-458 dumps CCD-410 dumps 70-341 dumps 70-464 dumps 70-680 dumps 74-335 dumps 350-018 dumps C_TFIN52_66 dumps HP0-J73 dumps 70-687 dumps ICBB dumps 70-457 dumps N10-005 dumps 1Z0-061 dumps 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-018 70-489 220-802 70-463 test MB2-700 test 70-417 test MB2-702 test 70-487 test 350-018 https://www.ochaopt.org

Ostatnia aktualizacja: 25 kwiecień 2017
2007 © Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie: LUPPO.PL