Data: 10.07.2018,
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Wnioski do pobrania
 1. WNIOSEK na wydanie abonamentu typu A1 - POBIERZ
 2. WNIOSEK na wydanie abonamentu typu A2 - POBIERZ
 3. WNIOSEK na wydanie abonamentu typu A3 - POBIERZ
 4. WNIOSEK na zajęcie pasa drogowego - POBIERZ
 5. WNIOSEK na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - POBIERZ
 6. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklam, kiosków, garaży, ogródków sezonowych, "kopert", prowadzenia handlu i inne - POBIERZ
 7. Harmonogram zajęcia pasa drogowego - POBIERZ
 8. WNIOSEK na wydanie zezwolenia na przejazd ponadnormatywny - POBIERZ
 9. Kwestonariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie - POBIERZ
 10. WNIOSEK o uzgodnienie projektu budowlanego - POBIERZ
 11. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej wraz z określeniem warunków technicznych budowy / przebudowy zjazdu - POBIERZ
 12. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci / przyłącza - POBIERZ
 13. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. schody, pochylnie, wiatrołapy lub ich części) - POBIERZ
 14. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy) - POBIERZ
 15. WNIOSEK o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji - POBIERZ
 
Ostatnia aktualizacja: 25 kwiecień 2017
2007 © Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie: LUPPO.PL